چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۷:۲۷
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

شرکت ناوگان حمل و نقل درونشهری در مانور هفته حمل و نقل


به مناسبت هفته حمل و نقل مانوری در سطح شهر طبس بارژه موتوری وسائط نقلیه ادارات حمل و نقلی انجام گردید که خودروهای تحت نظارت سازمان حمل ونقل همگانی شهر طبس نیز در آن خضور داشتند.

SAM_4229

SAM_4234

 

SAM_4235

 

SAM_4203

SAM_4226