چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۴:۳۸:۲۱
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

جلسه شورای سازمان حمل و نقل همگانی برگزار شد.


برابر دعوتنامه  ارسالی جلسه شورای سازمان حمل و نقل همگانی در مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ برگزار شد. در این جلسه که با حضور تمامی اعضاء در ساعت مقرر برگزار گردید ابتدا جناب مهندس بخشی طوسی شهردار طبس و ریاست شورای سازمان حمل و نقل همگانی  با عرض خوش آمدگویی به مدعوین دستور کار جلسه را قرائت و پس از بررسی موارد و بحث و تبادل نظر راهکارهای پیشنهادی جهت سال ۱۳۹۵ ارائه گردید.  سپس مدیرعامل سازمان ضمن ارائه گزارش عملکرد سازمان مواردی را به سمع و نظر اعضا رساند.

SAM_4340

SAM_4342

SAM_4334