چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۴:۵۹:۵۰
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

نماینده مدیران شرکتهای حمل و نقل همگانی شهر طبس و حومه انتخاب شدند.


برابر دعوتنامه ارسالی سازمان حمل و نقل نماینده مدیران شرکتهای حمل و نقل همگانی شهر طبس و حومه انتخاب شدند. با توجه به تصویب آیین نامه انظباطی رسیدگی به تخلف در امر حمل و نقل مسافر و لزوم تعیین نماینده مدیران شرکتهای حمل و نقل و دعوت از مدیران شرکتها جلسه ای در مورخ ۹۵/۳/۱۹ در محل سازمان حمل و نقل همگانی تشکیل و بر اساس رای گیری بعمل آمده از میان مدیران شرکتها آقای علی هوشمند مدیر شرکت حمل و نقل پرستو بعنوان نماینده و خانم فاطمه صمدی مدیر شرکت حمل و نقل بانوان چلچله بعنوان نماینده علی البدل انتخاب شدند.

 

SAM_4375

 

SAM_4374

SAM_4373