چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۵:۱۷:۲۶
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

نماینده رانندگان مینی بوس تحت نظارت سازمان حمل و نقل همگانی انتخاب شدند.


برابر دعوتنامه ارسالی سازمان حمل و نقل نماینده رانندگان مینی بوسهای تحت نظارت سازمان انتخاب شدند. با توجه به تصویب آیین نامه انظباطی رسیدگی به تخلف در امر حمل و نقل مسافر و لزوم تعیین نماینده رانندگان مینی بوس تحت نظارت و دعوت از آنها جلسه ای در مورخ ۹۵/۳/۲۲ در محل سازمان  تشکیل شد و بر اساس رای گیری بعمل آمده از میان رانندگان کاندیدا با اخذ رای  آقایان هوشنگ محبوبی و مهدی امیری برای مدت یکسال بعنوان نماینده اصلی و نماینده علی البدل انتخاب شدند.

SAM_4391

SAM_4390

SAM_4385

SAM_4387