چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۵:۲۷
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

ارکان و نشانی شرکت


ارکان شرکت حمل و نقل درون شهری گلشن طبس :

رئیس هیئت مدیره : محمدرضا رحیمی

نائب رئیس : حسن رحیمی

مدیر عامل : حسین رحیمی

آدرس شرکت : دور میدان پنجه علی

شماره ثبت شرکت : ۲۸۳                        کد اختصاصی شرکت : ۴۸۱

شماره تماس : ۳۲۸۲۳۴۵۶