چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۵:۱۵:۴۱
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

اسامی و مشخصات رانندگان


اسامی و مشخصات خودروهای شرکت حمل و نقل گلشن طبس

ردیف نام نام خانوادگی کد فعالیت پلاک خودرو نوع خودرو
۱ حسین رحیمی ۴۸۱/۳  ۶۴ * ۴۵۱ق۱۹ پراید
۲ علیرضا جهانی ۴۸۱/۶ ۶۴*۹۳۷ق۳۲ پژو ۴۰۵
۳ محمود یوسفی ۴۸۱/۸ ۶۴*۶۱۲ق۱۷ پراید
۴ غلامحسین عباسیان فرح بخش ۴۸۱/۱۰ ۶۴*۱۳۶ق۱۶ پراید
۵ غلامرضا اخوان صفار ۴۸۱/۱۲ ۶۴*۳۲۴ق۳۲ پراید
۶ احمد شبانی ۴۸۱/۱۵ ۶۴*۶۸۶ق۱۳ پراید
۷ غلامرضا احمدیان ۴۸۱/۱۷ ۶۴*۲۹۵ق۱۸ پژو۴۰۵
۸ رمضان رحیمی ۴۸۱/۲۲ ۶۴*۷۵۲ق۲۶ پراید
۹ حسین بدمشکی ۴۸۱/۲۵  ۶۴*۳۴۶ق۱۳ پراید
۱۰ جواد قاسمی مقدم ۴۸۱/۲۸ ۶۴*۱۵۵ق۲۶ پراید
۱۱ عباس قربانی ۴۸۱/۳۲ ۶۴*۵۹۶ق۱۱ پراید
۱۲ حسن حسین پور ۴۸۱/۳۴ ۶۴*۸۲۵ق۲۶ پراید