چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۵:۰۱:۵۱
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

ارکان و نشانی شرکت


ارکان شرکت حمل و نقل درون شهری قائم طبس :
رئیس هیئت مدیره : خانم عذرا لطفی
نائب رئیس : محمد حسین لطفی
مدیر عامل : جهانگیر لطفی
آدرس شرکت : بلوار مطهری
شماره ثبت شرکت : ۲۸۹                        کد اختصاصی شرکت : ۴۸۲
شماره تماس : ۳۲۸۲۲۲۲۷