چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۴:۵۰:۳۹
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

اسامی ومشخصات رانندگان


اسامی و مشخصات خودروهای شرکت حمل و نقل کوثر قائم طبس

ردیف نام نام خانوادگی کد فعالیت پلاک خودرو نوع خودرو
۱ محمدحسین قاسمی ۴۸۲/۲ ۶۴*۶۵۱ق۱۴ پراید
۲ رجبعلی لطفی ۴۸۲/۴ ۶۴*۵۹۷ق۱۶ پراید۱۴۱
۳ حبیب الله اکبری ۴۸۲/۵ ۶۴*۹۱۳ق۱۴ پراید
۴ علیرضا صادقیان ۴۸۲/۶  ۶۴*۷۲۷ق۲۹ پراید
۵ رجبعلی حسین زاده ۴۸۲/۷  ۶۴*۴۵۱ق۳۴ پراید
۶ امین الله رحمانی پور ۴۸۲/۸  ۶۴*۷۳۱ق۳۱ سمندX7
۷ جهانگیر لطفی ۴۸۲/۱۱ ۶۴*۷۸۳ق۱۵ پژو۲۰۶
۸ غلامرضا محمدزاده ۴۸۲/۱۲ ۶۴*۷۹۷ق۱۸ پراید
۹ عباس لطفی ۴۸۲/۱۵ ۶۴*۲۳۳ق۳۱ پراید
۱۰ محمد انصاری نیا ۴۸۲/۱۶ ۶۴*۸۵۳ق۳۶ پراید
۱۱ احمد مینابزاده ۴۸۲/۱۸ ۶۴*۳۶۹ق۲۹ پراید
۱۲ محمدعلی لطفی نیا ۴۸۲/۲۰ ۶۴*۶۴۵ق۳۸ پراید
۱۳ محمود حمامیان   ۶۴*۷۳۱ق۲۸ پراید