چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۴:۱۴:۴۲
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

ارکان و نشانی آژانس


ارکان آژانس ترمینال :

مسئول شرکت : منوچهر لیاقتی

آدرس شرکت : دور میدان امام زاده – ترمینال مسافربری

کد اختصاصی شرکت : ۴۸۸

شماره تماس : ۳۲۸۲۱۸۵۸