چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۴:۰۴:۳۲
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

اسامی ومشخصات رانندگان


اسامی و مشخصات خودروهای آژانس ترمینال

ردیف نام نام خانوادگی کد فعالیت پلاک خودرو نوع خودرو
۱ محمدعلی قائنی ۴۸۸/۲ ۶۴*۳۶۵ق۱۵ پراید
۲ محمدحسن آبراهه ۴۸۸/۳ ۶۴*۵۲۲ق۲۶ پراید
۳ حسین محمدیان ۴۸۸/۴ ۶۴*۲۵۱ق۱۸ پراید
۴ مهدی بلوریان ۴۸۸/۵ ۶۴*۱۷۵ق۱۴ پراید
۵ حمیدرضا ادهمی ۴۸۸/۸ ۶۴*۴۷۶ق۲۵ پراید
۶ منوچهر لیاقتی ۴۸۸/۱۱ ۶۴*۵۷۸ق۱۷ پراید
۷ ناصر محبوبی ۴۸۸/۱۲ ۶۴*۸۸۱ق۲۵ پراید
۸ محمدحسن دورانی ۴۸۸/۱۶ ۵۵*۶۸۳م۳۹ پراید
۹ محمد وفائی ۴۸۸/۶۲ ۶۴*۶۸۸ق۳۸ پراید