چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۴:۴۱
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

ارکان و نشانی شرکت


ارکان شرکت حمل و نقل درون شهری اطمینان  طبس :

رئیس هیئت مدیره : مهدی نعمتی

نائب رئیس : امید صفری

مدیر عامل : محمدرضا محمدی

آدرس شرکت : راه آهن

شماره ثبت شرکت : ۳۳۴                        کد اختصاصی شرکت : ۴۹۲

شماره تماس : ۳۲۸۲۶۶۶۵