چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۵:۱۵:۵۸
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

اسامی ومشخصات رانندگان


اسامی و مشخصات رانندگان شرکت حمل و نقل اطمینان طبس

ردیف نام نام خانوادگی کد فعالیت پلاک خودرو نوع خودرو
۱ عباس وحیدی ۴۹۲/۲ ۶۴*۵۹۷ق۲۷ پراید
۲ غلامرضا حسن پور ۴۹۲/۸ ۶۴*۹۵۶ق۲۲ پراید
۳ وجیح الله هادی ۴۹۲/۱۲ ۶۴*۶۳۱ق۱۸ پراید
۴ وحید صفری ۴۹۲/۱۶ ۶۴*۶۳۸ق۳۸ پراید
۵ ابراهیم ابراهیمی ۴۹۲/۱۸ ۶۴*۶۱۹ق۲۹ پراید
۶ حسین رفیعی ۴۹۲/۲۴ ۶۴*۳۴۸ق۳۹ پراید