چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۵۵:۲۷
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

ارکان و نشانی شرکت


ارکان شرکت حمل و نقل درون شهری حرم طبس :

رئیس هیئت مدیره : معصومه صنعتی

نائب رئیس : نرگس صنعتی

مدیر عامل : علی صنعتی

آدرس شرکت : دور میدان امام زاده

شماره ثبت شرکت : ۴۱۲                        کد اختصاصی شرکت : ۴۹۶

شماره تماس : ۳۲۸۲۵۷۰۰