چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۵:۴۴
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

اسامی ومشخصات رانندگان


اسامی و مشخصات رانندگان شرکت حمل و نقل حرم طبس

ردیف نام نام خانوادگی کد فعالیت پلاک خودرو نوع خودرو
۱ محمدعلی عباسی ۴۹۶/۴ ۶۴*۲۹۶ق۱۳ پراید
۲ مهدی باقری ۴۹۶/۵ ۶۴*۵۵۳ق۱۵ پراید
۳ جواد شجری ۴۹۶/۶ ۶۴*۱۵۲ق۳۱ پراید
۴ عبداله محمدیان ۴۹۶/۷ ۶۴*۴۷۴ق۲۴ پژو۴۰۵
۵ غلامعلی محمدیان ۴۹۶/۸ ۶۴*۷۳۳ق۱۲ پراید
۶ علیرضا علی پور ۴۹۶/۹ ۶۴*۸۷۳ق۱۲ پراید
۷ حسن عابد ۴۹۶/۱۷ ۶۴*۱۷۸ق۱۷ پراید
۸ علی صنعتی ۴۹۶/۱۸ پژو۴۰۵
۹ ابوالفضل صنعتی ۴۹۶/۱۸(کمکی)   پژو۴۰۵
۱۰ محمدحسن ابراهیمی ۴۹۶/۱۹ ۶۴*۴۴۲ق۱۵ پراید
۱۱ علی رفیعی ۴۹۶/۲۱ ۶۴*۳۱۸ق۱۱ پراید
۱۲ محمود سرابی ۴۹۶/۲۷ ۶۴*۲۹۸ق۱۹ پراید
۱۳ محمدرضا رفیعی زاده ۴۹۶/۲۹ ۶۴*۶۱۷ق۱۶ پراید
۱۴ احمد غلامزاده ۴۹۶/۳۵ ۶۴*۷۸۶ق۲۷ پراید
۱۵ حسن صاحبان ۴۹۶/۳۶ ۶۴*۹۴۵ق۲۵ پراید
۱۶ علیرضا نظری ۴۹۶/۳۷ ۶۴*۶۶۵ق۱۳ پراید
۱۷ اسماعیل زمانی ۴۹۶/۴۱ ۶۴*۴۴۷ق۱۲ پراید
۱۸ ابراهیم باقری ۳/۴۹۶ ۶۴*۴۷۲ق۲۹