چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۵۴:۰۳
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

ارکان و نشانی شرکت


ارکان شرکت حمل و نقل درون شهری بانوان چلچله طبس :

رئیس هیئت مدیره : علی صمدی

نائب رئیس : فاطمه صمدی

مدیر عامل : فاطمه صمدی

آدرس شرکت : خیابان تختی ، نرسیده به میدان شهرک

شماره ثبت شرکت : ۵۷۸                        کد اختصاصی شرکت : ۵۰۱

شماره تماس : ۳۲۸۲۴۰۴۰