چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۵:۴۲
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

اسامی ومشخصات رانندگان


اسامی و مشخصات رانندگان شرکت حمل و نقل بانوان چلچله طبس

ردیف نام نام خانوادگی کد فعالیت پلاک خودرو نوع خودرو
۱ طاهره حمامیان ۵۰۱/۴ ۶۴*۶۷۳ق۲۹ پراید
۲ فاطمه رمضانی ۵۰۱/۹ ۶۴*۹۷۶ق۲۴ پراید
۳ صاحب شمسی قصبه ۵۰۱/۱۰ ۶۴*۵۳۲ق۲۵ پژو روآ
۴ مریم آبخو ۵۰۱/۱۱ ۶۴*۴۱۹ق۳۳ پراید
۵ ربابه ناطقی ۵۰۱/۱۲ ۶۴*۵۱۴ق۱۷ پراید
۶ طاهره غلامی ۵۰۱/۱۴ ۶۴*۲۳۱ق۱۷ پراید
۷ مریم حبیب زاده ۵۰۱/۱۵ ۶۴*۷۷۸ق۳۲ پراید
۸ شهناز روشن ۵۰۱/۱۶ ۶۴*۲۷۹ق۳۱ پژو۲۰۶
۹ عشرت شبان ۵۰۱/۱۸ ۶۴*۱۸۲ق۱۹ پراید
۱۰ سهیلا مرتضوی ۵۰۱/۲۰ ۶۴*۶۲۲ق۱۶ پراید
۱۱ وجیهه طاهری پاکدل ۵۰۱/۲۱ ۶۴*۵۱۴ق۱۶ پراید
۱۲ راضیه تقوی ۵۰۱/۲۳ ۶۴*۴۷۴ق۲۲ پراید
۱۳ زهرا تاجی ۵۰۱/۲۴ ۱۲*۲۴۵ق۱۷ پراید