چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۵:۳۸
 
 

مدیر عامل سازمان

منو اصلي

 

اسامی ومشخصات رانندگان


ردیف نام نام خانوادگی کد فعالیت پلاک خودرو نوع خودرو شماره تماس
۱ حمیدرضا بارونی ۴۹۹/۲ ۷۵۲/۶۴ق۱۴ پراید ۰۹۱۳۳۵۵۱۴۳۹
۲ محمدرضا مسعودی ۴۹۹/۳   پژو ۴۰۵  
۳ مهدی رحیمی ۴۹۹/۴ ۷۱۳/۶۴ق۱۶ پراید  
۴ جواد مریدا ۴۹۹/۵ ۶۳۳/۶۴ق۱۲ پراید ۰۹۱۳۹۵۲۱۰۵۲
۵ مهدی غلامی دیهشکی ۴۹۹/۶ ۷۴۹/۶۴ق۱۴ پراید ۰۹۱۳۲۵۲۹۴۵۵
۶ حسین براتیان ۴۹۹/۷ ۶۴۵/۶۴ق۱۱ پراید ۰۹۱۳۹۵۴۵۵۶۹
۷ هادی محمدیان ثانی ۴۹۹/۸   پراید  
۸ علیرضا حسینی مقدم ۴۹۹/۹ ۸۹۵/۶۴ق۲۵ پراید ۰۹۱۳۲۵۳۰۶۲۲
۹ اسماعیل اسماعیلی ۴۹۹/۱۲ ۱۹۱/۶۴ق۱۲ پراید  
۱۰ رضا بدمشکی ۴۹۹/۱۴ ۶۹۷/۶۴ق۱۵ پژوآردی ۰۹۱۳۰۹۸۲۹۴۴
۱۱ رجب سیمرغی ۴۹۹/۱۵ ۸۱۵/۶۴ق۱۳ پراید ۰۹۱۶۲۱۷۸۸۵۰
۱۲ مهدی قلی زاده ۴۹۹/۱۶ ۱۹۱/۶۴ق۳۲ پراید ۰۹۱۳۳۷۳۶۰۶۳
۱۳ رمضانعلی عباس شیبانی ۴۹۹/۱۷ ۴۳۶/۶۴ق۲۲ پراید ۰۹۱۳۲۵۳۰۹۱۹
۱۴ محمدهاشم اکبری ۴۹۹/۱۸ ۲۳۶/۶۴ق۲۴ پراید ۰۹۱۳۴۵۰۰۴۸۲
۱۵ مجید حسین زاده مقدم ۴۹۹/۱۹   پراید  
۱۶ مرتضی لطفی ۴۹۹/۲۳   پراید  
۱۷ محمدرضا براتی ۴۹۹/۲۸ ۵۶۴/۶۴ق۱۸ پراید